Ta bort mossa på tak för att skydda takpannor mot sprickskador

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan lite mer om det där med frostskador på tegelpannor tycker inte att det här är en rolig syn. Det gäller att ta bort mossa på tak eftersom den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ner omkring huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (aktiv ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, även lavar.

Fulstopp tar bort all påxäxt på tak

Kom åt mossa på tak med bra mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men innan man försöker tvätta bort all mossa så ska man behandla med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (aktiv ingrediens är Bensaltensid) som är ett utmärkt medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och släppa greppet. Därefter så kan man börja med högtryckstvätten för att spola av resterna och få pannorna helt fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man ska använda sig av rätt tryck. Om mossan sitter fast hårt så kan det alltså vara klokt att uteslutande jobba med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och snabbt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är återigen så att mossan måste ha släppt taget för att man inte ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en utmärkt lösning som alla med mossproblem på taket borde använda sig av. Det här är inget som kostar särskilt mycket och man måste inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska använda sig av mossa gti eller en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att köpa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är mycket viktig så använd rätt verktyg

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv ta hand om vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta hjälp av andra om du inser att det blir för svårt att göra jobbet själv.

Det är också viktigt att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i alla riktningar. Handskar är också bra såväl som skor som man får ett bra grepp med.