Postnords politik orsakar skada för småföretag och landsbygdsinvånare

Vår svenska tradition betonar att postservice är en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett deras geografiska placering i landet.

Därför är det med stor besvikelse vi nu ser hur Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har fattat ett beslut som slår hårt mot småföretag och kunder utanför de större städerna.

Postnords blunder med varubrev.

Postnord har tagit beslutet att enbart tillåta avlämning av varubrev på postkontor, vilka är placerade i stadsområden.

ta
Bilden fungerar som en annons.Om du vill beställa, klicka på bilden.

Följaktligen är företag som säljer små och lätta produkter nu tvungna att förlita sig på dyrare paketförsändelser för att kunna erbjuda spårbarhet till deras kunder.

Ett sådant steg innebär ökade utgifter både för företag och för konsumenter.

Det är inte bara en problematik kring ökande kostnader.

Det handlar om principen att alla ska ha likvärdig tillgång till posttjänster.

Landsbygden, som redan lider av brist på olika tjänster, hamnar återigen i en nackdelaktig position.

Småföretag som är beroende av att skicka varor på ett kostnadseffektivt och spårbart sätt upplever detta som en svår stöt.

De står nu inför valet att antingen absorbera de högre kostnaderna eller föra över dem till kunderna.

Inget av dessa val är långsiktigt hållbart och kan bidra till en svagare konkurrensställning för företagen i Sverige.

Det berör också frågan om rättvisa.

Som ett företag under statligt ägarskap borde Postnord handla till förmån för allmänheten.

Det strider mot denna princip att försvåra tillgången till grundläggande posttjänster för en betydande del av befolkningen.

Alla områden i Sverige bör ges lika chanser till handel och kommunikation.

Det märkliga är att Postnord redan har ett nätverk av paketutlämningsställen som skulle kunna ta emot varubrev, bara de fick instruktioner.